Phương pháp học tập

Phương pháp học tập

Phương trình được thiết kế dựa trên phương pháp học tập thông qua hoạt động vui chơi, lấy người học làm trung tâm. Mỗi buổi gặp mặt trong khoảng 1 giờ, các em sẽ nghe kể các câu chuyện của Việt Nam và nước ngoài. Hoạt động kể chuyện không chỉ đơn thuần là cô giáo kể, học sinh ngồi nghe, mà các em được tham gia các hoạt động tương tác sinh động và vui nhộn. Lớp học có sĩ số nhỏ để đảm bảo mỗi em nhỏ trong lớp học được quan tâm đúng mức và luôn có cơ hội để thể hiện bản thân.

Ngoài ra, mỗi buổi kể chuyện còn được đan xen các hoạt động Tạo hình nghệ thuật, Âm nhạc, Nhảy múa, Khoa học, Khám phá văn hóa Việt Nam và thế giới… khiến buổi kể chuyện luôn thú vị và bất ngờ!