Quyền lợi học phí

‘ Chính sách giảm giá, bảo lưu, hoàn trả và chuyển đổi học phí

Chính sách hỗ trợ học phí:

Nhà trường áp dụng chính sách giảm học phí 3% cho trẻ thứ hai và 6% cho trẻ thứ ba là anh/ chị/ em ruột đang học tại trường.

 

Chính sách bảo lưu học phí:

  • Áp dụng cho trường hợp học sinh ốm lâu ngày, phụ huynh công tác… với thời gian nghỉ từ 02 tuần trở lên và có đơn xin nghỉ học. Khi có sự chấp thuận của nhà trường, trong thời gian nghỉ học, học sinh sẽ được bảo lưu 50% học phí. Trường hợp học sinh nghỉ không được sự đồng ý của nhà trường, không được hưởng chế độ bảo lưu.
  • Thời gian bảo lưu học phí tối đa là 03 tháng. Quá thời hạn trên, tiền bảo lưu không được hoàn trả.

 

Chính sách hoàn học phí đối với học sinh xin nghỉ học:

  • Nhằm đảm bảo chính sách hoàn học phí được áp dụng, phụ huynh cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu xác nhận xin nghỉ học và nộp cho nhà trường tối thiểu 30 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh.
  • Nhà trường sẽ không hoàn trả phần còn lại của học phí đối với phương thức đóng học phí theo tháng.
  • Nhà trường sẽ hoàn phần còn lại của học phí đối với phương thức đóng học phí theo năm căn cứ vào ngày học cuối cùng của học sinh. Theo đó, tỷ lệ hoàn tiền như sau:
Ngày học cuối
Tháng 1 – 3 Tháng 4 – 6 Tháng 7 – 9 Tháng 10 – 12
55% học phí

còn lại

35% học phí

còn lại

20% học phí

còn lại

0% học phí

còn lại

Ghi chú: Tiền hoàn trả sẽ áp dụng mức học phí sau khi trừ khuyến mãi.

 

Chính sách chuyển đổi học phí đối với học sinh xin nghỉ học:

  • Chuyển nhượng cho học sinh khác: chỉ áp dụng cho học sinh là anh/ chị/ em ruột đang học tại trường (không áp dụng chuyển đối phí ghi danh và xây dựng trường).
  • Nhà trường xét chuyển đổi học phí trong 05 ngày sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết bao gồm: đơn xin chuyển đổi, hóa đơn nộp học phí.

 

Trường hợp bất khả kháng:

Trong mọi trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, động đất…. và các sự cố bất khả kháng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường, nhà trường sẽ không áp dụng bất kỳ chính sách bảo lưu học phí nào.