Liên lạc gia đình & nhà trường

LIÊN LẠC GIỮA GIA ĐÌNH & NHÀ TRƯỜNG

 

Văn phòng nhà trường

Văn phòng thường xuyên gửi các chương trình học, thông báo và bản tin tháng về gia đình để phụ huynh nắm được những sự kiện diễn ra ở trường. Phụ huynh vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác email khi nhập học. Nếu có sự thay đổi email, vui lòng báo ngay cho Văn phòng Nhà trường để việc liên lạc giữa Gia đình và Nhà trường không bị gián đoạn.

Sổ liên lạc

Cuối mỗi tháng chúng tôi gửi cuốn Sổ liên lạc về gia đình. Trong cuốn sổ này chúng tôi chia sẻ các quan sát về sự phát triển và học tập của trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường. Qua cuốn Sổ liên lạc, chúng tôi cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi của phụ huynh.

Phiếu đánh giá kỹ năng học sinh

Trong suốt quá trình hoạt động của trẻ tại trường, chúng tôi thường xuyên quan sát các kỹ năng học tập và tự phục vụ của học sinh nhằm kịp thời điều chỉnh chương trình phù hợp với đối tượng dạy học. Việc theo dõi liên tục và hệ thống sẽ cho thấy quá trình phát triển và sự tiến bộ của mỗi học sinh. Một năm hai lần, giáo viên tập hợp những quan sát trong một phiếu đánh giá kỹ năng gửi về cho gia đình. Đây là cách tuyệt vời để ghi nhận và phản ánh tình hình học tập của trẻ tại trường Kids By Nature.