Giới thiệu về Kids By Nature

Kids By Nature (KBN) là trường mầm non thuộc hệ thống mẫu giáo Liễu Giai được thành lập từ năm 2000. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, chương trình đào tạo của chúng tôi luôn quan tâm đến mọi suy nghĩ và hành vi của trẻ. Kids By Nature áp dụng Chương trình Quốc tế Cambridge, chú trọng các trải nghiệm, dự án và các phương pháp giáo dục sớm được nghiên cứu bởi các chuyên gia giáo dục của nhà trường nhiều năm qua, đồng thời lồng ghép những phương pháp giáo dục tiên tiến khác trên thế giới như Montessori, Reggio Emilia… Trẻ được hướng dẫn cách tự vận hành tư duy để bộc lộ và phát huy tố chất của chính mình, từ việc rèn luyện kỹ năng học tập, phát triển nhân cách đến giao tiếp ứng xử, kích thích sáng tạo không ngừng.

Nhà trường chú trọng các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng học tập, hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh TỰ LẬP – TỰ TIN – YÊU THƯƠNG – SÁNG TẠO.