Biểu tượng Kids By Nature

Kids By Nature là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và vun đắp những hạt giống tài năng tương lai của đất nước. Sự lớn mạnh thể hiện qua biểu tượng logo với 3 hình ảnh cốt lõi:

  • Hình ảnh ngòi bút – Gốc cây: thể hiện giá trị cốt lõi của một xã hội phát triển bền vững nằm ở nền tảng giáo dục vững chắc.
  • Hình ảnh nhân cách hóa – Thân cây: thể hiện sự chủ động vươn lên mạnh mẽ của mỗi cá nhân nhờ bản lĩnh, trí sáng tạo và năng lực tiềm ẩn được khích lệ không ngừng.
  • Hình ảnh những chiếc lá – Tán cây: thể hiện sự bảo vệ, che chở bằng tình yêu thương để mỗi cá nhân thỏa sức phát huy tài năng và sức mạnh của mình trước mọi thử thách.