[THÔNG BÁO]Tổ chức Buffet kết thúc năm học và Lễ Bế giảng năm học 2016 – 2017